Autoškola U Grandu  >  Výuka řidičů  >  B+E - osobní automobil s přívěsem

B+E - osobní automobil s přívěsem


Řidičské oprávnění skupiny B+E umožňující řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla tvořeného osobním automobilem a z přípojného vozidla o hmotnosti větší než 750 kg, případně ještě z jízdní soupravy, která nespadá pod skupinu B.

Podmínky pro přijetí do výcviku
minimální věk 18 let (v den ukončení výcviku)
zdravotní způsobilost
trvalý nebo přechodný pobyt v ČR
platná žádost o řidičské oprávnění
žadatel nesmí být ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B

Výcvik


Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele. Teorie zahrnuje 14 hodin a praktické jízdy 8 hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

Zkouška


Závěrečná zkouška se skládá v budově MěÚ Šumperk. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, případně řidičský průkaz, pokud jej vlastní, a kopii dokladu o zaplacení zkoušky na MěÚ Šumperk.

Zkouška je rozdělena do tří částí:

zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích
zkouška z praktické jízdy
zkouška z ovládání a údržby vozidla


AUTOŠKOLA JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU JAKOSTI ČSN EN ISO 9001


Autoškola U Grandu, 8. května 4, 787 01  ŠUMPERK


Mikuláš Jehurnov, +420 603 209 320, m.jehurnov@seznam.cz
Michal Jehurnov, +420 606 404 589, jehurnov12@seznam.cz
Ivo Bartoš, +420 602 766 385, autoskola.bartos@seznam.cz
Pavel Konečný, +420 602 766 299, pkonecny@davenet.cz

Zadejte zde Vaše telefonní číslo a my Vás budeme kontaktovat.

Vaše číslo:  

Osoba, kterou chci kontaktovat:
  Mikuláš Jehurnov          Michal Jehurnov          Ivo Bartoš
  Pavel Konečný